Mid-Day Meal

Donors Promoting Mid-Day Meal Scheme

1. Sri.Sharada college Trust(Regd), Basrur
2. Dr.Sridhara Uppoora
3. Sri.Prabhakara Tholar, Kundapura
4. Sri.Jayanthilal Gokuldas Trust, Mangalore
5. Sri.Sarvothama Pai.
6. Sri M.K.Shetty, Moodlakatte
7. Dr.Y.Seetharama Shetty, Kundarura
8. Sri Sharada College Teaching Staff
9. Smt. B.N.Leelamani, Retd.Lecturer
10. Mr. Mohammed Aqeal, Dubai
11. Sri.Sachidananda, Jayadurga Motors
12. Sri. M.Kumaraswamy, Librarian
13. Sri Sumantha Nayak
14. Sri. Mohammed Ayyub.
15. Smt. Basrur Rukmini K. Shetty, Kundapura
16. Sri. Ganesh Shetty, Gold Jewellers, C.A., Kundapura
17. C.P.Kamath, Mangalore.
18. Sri N. Krishnamoorthy Bhatt, Retd. F.D. Assistant
19. Sri Raghavendra P. Upadhya, Kundapura
20. Sri. Raghavendra Ganiga, Basrur
21. Sri K. Pradeep Kumar Shetty, Kundapura
22. Sri K. Vittala Prabhu, Saudi Arabia
23. Smt.Shanthi Acharya, Udupi
24. Sri Harish Padiyar, Bangalore
25. Sri. Ashok Kumar, Postal Department, Udupi
26. Sri. Mahabala Harikar, Basrur
27. Sri Subrahmanya Puranik
28. Sri Heriyanna Poojary
29. Smt. Surekha Adhyanthaya
30. Smt. Jayanthi Venkatesh Sherigar
31. Smt. Bharathi Bai B.
32. Sri. Laxman Poojary
33. Sri Sukumar Shetty
34. Sri Sanjeeva Naik
35. Smt. K. Malini Bai Madhyastha
36. Sri B. Bhaskar Shetty
37. Dr. M. Dinesh Hegde
38. Sri Gopala Devadiga
39. Sri Gopala Ganiga
40. Sri. B. N. Sanjeevappa
41. Smt. B. Vijayalakshmi
42. Sri B. Laxman Devadiga
43. Sri Mahabala Poojary
44. Sri. K. Radhakrishna Shetty
45. Sri Heriya Poojary
46. Smt. M. Chandraprabha R. Hegde
47. Sri Abdul Gafoor Sheikh Meera Saheb