ರಾಗ್ಗಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿ

ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಗ್ಗಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

೧. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು : ಕೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ೯೪೮೩೫೧೫೩೩೯

೨. ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಬಾಮ್ಲೆ , ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ ೯೪೪೮೨೬೩೧೧೭

೩. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಪ್ರಭು. ಏಎಸ್ಐ , ಕುಂದಾಪುರ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ, ೯೪೪೯೨೭೭೦೭೮

೪. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಬಳ್ಕೂರು, ವರದಿಗಾರ, ಉದಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ. ೯೮೪೫೯೫೫೫೦೪

೬. ಸರಕಾರೇತರ ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ ಅಚಾರ್ಯ, ಮೂಡಿಕೇರಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ಬಸ್ರುರು.

೭. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು : ಡಾ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ,  ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ೯೯೮೦೯೬೭೧೩೧

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ ಕುಮಾರಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

೮. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ರಂಜಿತ ತೃತೀಯ ಬಿ.ಕಾಂ, ಜಯಕಾರ ತೃತೀಯ ಬಿ.ಎ, ಶೈಲಾ ತೃತೀಯ ಬಿ.ಕಾಂ ಬಿ, ಚಂದನ್ ಅಚಾರ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಿ.ಕಾಂ,

೯. ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಿ.ಶ್ರೇಣಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು,

ಸಂಯೋಜಕರು : ಡಾ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ೯೯೮೦೯೬೭೧೩೧